Verkiezingsmanifest Ieder(in): Ontwerp een land voor iedereen

Bron: Ieder(in)
In maart 2021 vinden de verkiezingen voor de nieuwe Tweede Kamer plaats. Ruim twee miljoen mensen in Nederland hebben een beperking of chronische ziekte. De onderwerpen die hen aangaan, willen we hoger op de politieke agenda zien. Daarom hebben wij met input van onze leden het ‘Verkiezingsmanifest Ieder(in)’ geschreven. Ieder(in) is het netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

Dit voorjaar heeft Ieder(in) een enquête uitgezet onder haar leden met vragen over zorg, geld, werk, onderwijs, vervoer, wonen en het VN-verdrag Handicap. Op basis van die reacties hebben we aan de hand van 10 aandachtspunten een manifest opgesteld. Al in maart hebben we het manifest beperkt verspreid onder de partijcommissies van alle politieke partijen en onder Kamerleden. Om zo de partijprogramma’s voor de aankomende verkiezingen te kunnen beïnvloeden.

In aanloop naar de verkiezingen van maart 2021 gaan we een aantal vervolgstappen nemen om het Verkiezingsmanifest verder onder de aandacht te brengen. Allereerst maken we een analyse van de verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen. Vervolgens gaan we in gesprek met Kamerleden over hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de levens van mensen met een beperking. Zodat de stappen die nodig zijn voor een échte inclusieve samenleving straks gewaarborgd zijn in het nieuwe regeringsakkoord.

Door de coronacrisis zijn positie, bestaanszekerheid en toegang tot zorg, ondersteuning en participatie van mensen met een beperking of chronische ziekte verder onder druk komen te staan. Achterstanden en al bestaande knelpunten die we in ons manifest noemen, worden door die crisis uitvergroot. Des te urgenter is het dat politieke partijen hiermee voortvarend aan de slag gaan.

Mocht je vragen hebben over het manifest of ideeën om het verder onder de aandacht te brengen, mail dan naar verkiezingen2021@iederin.nl.

Download hier het Verkiezingsmanifest Ieder(in) 2021 (pdf – 358 KB)
Artsen: maak zorg fors eenvoudiger

De coronacrisis toont dat de zorg te bureaucratisch en gefragmenteerd is, stelt een groep artsen in een manifest. Hervorm de zorg juist nu, vragen zij.

De coronacrisis moet worden aangegrepen om snel een grondige hervorming van het zorgstelsel door te voeren. Dat staat in het manifest Het roer moet nu om in de hele zorg, dat ondertekend is door ruim duizend artsen die werken in de dagelijkse patiëntenzorg.

„De coronacrisis laat ons zien hoe afhankelijk onze gezondheidszorg is van voldoende menskracht, samenwerking en niet op de laatste plaats van een centrale regie”, schrijven de artsen. In hun manifest pleiten ze niet alleen voor een hogere beloning voor verpleegkundigen, maar vooral ook voor het verminderen van de marktwerking, het tegengaan van onnodige zorg (overbehandeling) en van administratieve handelingen.

Het kabinet was van plan om voor de zomer een visie op de zorg te presenteren, maar door de coronacrisis is die vertraagd en komt die op z’n vroegst dit najaar. De opstellers van het manifest willen meer tempo en binnenkort al een hoorzitting in de Tweede Kamer. Huisarts Toosje Valkenburg, een van de opstellers, zegt dat de coronacrisis heeft bewezen dat de landelijke overheid wel degelijk in staat is de regie te voeren. „Waar eerder vaak gezegd werd dat de overheid dit niet kon, zag je hoe snel dingen nu wel konden. Bijvoorbeeld het uitbreiden van de IC-capaciteit, het inkopen van beschermingsmiddelen en het centraal aansturen van het verspreiden van coronapatiënten over ziekenhuizen. Die samenwerking tussen ziekenhuizen moeten we vasthouden: dat ze het model van alleen maar concurreren met elkaar verlaten.”

(Bron en volledig artikel NRC)