1

Budget Wlz 2021 is nu al te krap: te hoge instroom mensen met psychische stoornis

Veel meer mensen met een psychische stoornis dan verwacht stromen vanuit de ggz de langdurige zorg in. Het gestelde maximum indicaties voor dit jaar is al binnen een maand overschreden. Daarom is extra geld nodig.

De NZa adviseert om nu al de 100 miljoen euro aan herverdelingsmiddelen die in het budgettair kader waren gereserveerd, in te zetten.
De instroom van mensen uit de ggz in de langdurige zorg is echter veel groter dan van tevoren verwacht. VWS had rekening gehouden met een toename van ruim 9.000 patiënten. Maar tot 1 februari heeft het CIZ al meer dan 12.000 indicaties afgegeven. Dit aantal zal naar verwachting nog verder oplopen.
Vanaf dit jaar kunnen mensen met een psychische stoornis die blijvend zorg nodig hebben directe toegang krijgen tot de langdurige zorg.

(Bron en volledig artikel Skipr)
Kunnen kiezen in de langdurige zorg

Wie te maken krijgt met langdurige zorg, bijvoorbeeld gehandicaptenzorg, heeft vaak niet door dat ook daarin keuzes te maken zijn. Er is vaak meer maatwerk mogelijk dan men verwacht en een nieuwe website helpt dat inzichtelijk te maken.

De website ‘Wat ik belangrijk vind’ is een hulpmiddel dat je wijst op waar je aan moet denken als je met langdurige zorg te maken krijgt. Deze is ook relevant voor zorgverleners, huisartsen of cliëntondersteuners, want uit onderzoek is bekend dat zij niet altijd aandacht besteden aan de persoonlijke voorkeuren van cliënten.

Op ‘Wat ik belangrijk vind’ kan de cliënt aangeven wat hij/zij belangrijk vindt in zorg en ondersteuning. De vragen zijn verdeeld over vijf verschillende domeinen:
– dagelijks leven
– gezondheid
– geld
– wonen
– familie & vrienden.

Volgens Karin van Leersum, onderzoeker huisartsgeneeskunde aan de Maastricht University , is de tool echt nodig. “Voordat je toe bent aan praktische vragen, moet je weten wat je wilt met je leven,” zegt ze.

Ze geeft een voorbeeld. “Stel dat een jongere met een beperking bij zijn ouders woont en zelfstandig wil wonen. Dan kun je kijken wat de dichtstbijzijnde optie is, maar het begint met de vraag: wat doet die jongere graag, wat voor sfeer past bij hem of haar en wat voor hulp is nodig? Huisdierbeleid, een eigen badkamer of een gemeenschappelijke huiskamer vinden mensen vaak belangrijk, maar toch wordt dat vaak in gesprekken overgeslagen.”

De tool is ontwikkeld in nauw overleg met cliënten, mantelzorgers en cliëntondersteuners en kan ingevuld worden door de cliënt en de mantelzorger. Voor die laatste optie is bewust gekozen, omdat die toch vaak een iets ander perspectief heeft dan de cliënt.
Als alle antwoorden zijn gegeven, kunnen ze opgeslagen en/of uitgeprint worden. De antwoorden kunnen als geheugensteuntje werken bij een gesprek met zorgverleners. De website is uitgebreid getest door cliënten en kreeg een 6,2 op een schaal van 7.

De angst van sommige cliëntondersteuners dat het gebruik van ‘Wat ik belangrijk vind’ tijdrovend zou zijn, is ongegrond. “De gesprekken duren weliswaar iets langer, maar leveren inhoudelijk veel meer op,” aldus Van Leersum.
Ook Jeroen Willemsen, onafhankelijk cliëntondersteuner bij Zorgbelang Inclusief, heeft ervaring opgedaan met de onlinetool. Hoe dat uitpakte, lees je op de website van ZonMw.  |

Bekijk het hulpmiddel op www.watikbelangrijkvind.nl.

(Bron KLIK, Verstandelijke gehandicaptenzorg)
Forse oversterfte in langdurige zorg

Het aantal sterfgevallen is de laatste weken vooral hoger onder mensen die langdurige zorg ontvangen. Eerder bleek al dat het coronavirus verpleeg- en verzorgingshuizen het hardst raakt. Maar de groep die langdurige zorg ontvangt, maar thuis woont, bleef in deze statistieken buiten beeld. Nieuw onderzoek laat zien dat buiten de verzorgingshuizen met name meer ontvangers van langdurige zorg overlijden. 

Foto door sergio souza via Pexels

Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
In de week van 20 april overleden ongeveer 1700 mensen die langdurige zorg kregen, bijna 50 procent meer dan gemiddeld in de eerste tien weken van dit jaar. Onderzoekers vermoeden dat de sterfte hoger ligt vanwege het nieuwe coronavirus, hoewel zij nu nog niet weten waaraan die mensen zijn overleden.

In de week van 6 april was de sterfte onder mensen met langdurige zorg het hoogst. Toen overleden in deze groep dubbel zoveel mensen als gebruikelijk. Sindsdien daalt het aantal sterfgevallen. Een groot deel van de mensen met langdurige zorg woont in een verpleeg- en verzorgingstehuis, zo’n 40 procent, maar dus lang niet allemaal.

(Bron en volledig artikel Skipr)