Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen

(Bron: Rijkoverheid)
Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft dinsdag 13 oktober 2020 besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doen we door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving.

Lees het nieuwsbericht van 13 oktober in eenvoudige taal.

Meer dan we zouden willen heeft de verscherping van de maatregelen impact op de samenleving en de economie. Maar deze stap is nu nodig zodat zich daarna een nieuw perspectief aandient: een samenleving waarin we het virus onder controle houden. Het is cruciaal dat we 1,5 meter afstand tot anderen kunnen houden en de basisregels blijven volgen. Iedereen met klachten laat zich testen en mensen met een positieve testuitslag blijven thuis. Daarmee kan het allergrootste deel van de besmettingen worden voorkomen.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Wat we willen is zo gericht mogelijk ingrijpen. Maar hoe hoger het aantal besmettingen, hoe minder fijnmazig de maatregelen. Het zicht op en de voorspelbaarheid van de verspreiding van het virus wordt versterkt door het testbeleid, het coronadashboard met hieraan toegevoegd een routekaart met 4 risiconiveaus waarbij voor iedereen duidelijk is welke maatregelen op welk moment nodig zijn, de app CoronaMelder als ondersteuning bij het bron- en contactonderzoek en aangescherpte wetgeving en handhaving. Zo versterken we het zicht op en de voorspelbaarheid van de verspreiding van het virus. Zo kunnen we snel en gericht bijsturen en de verspreiding van het virus tegengaan, daar waar het virus oplaait.

Vervolg

De landelijke maatregelen gelden vanaf woensdag  14 oktober 22:00 uur. In de weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal besmettingen en de druk op de reguliere zorg alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de maatregelen effect hebben en dus heroverwogen kunnen worden.

De maatregelen

Groepen:

 • Thuis ontvangt u maximaal 3 personen per dag.
 • In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 30.
 • Binnen (niet in de thuissituatie) en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen van verschillende huishoudens.
 • Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen

Het dagelijks leven:

 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
 • Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV.
 • In het voorgetzet onderwijs (VO), MBO en hoger onderwijs (HO) draagt iedereen een mondkapje buiten de les.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk
 • Uitgezonderd zijn:
  • Hotels voor hotelgasten
  • Uitvaartcentra
  • Luchthavens voorbij de security check
 • Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie
 • Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur. Koopavonden worden afgeschaft.
 • Levensmiddelenwinkels mogen wel later openblijven.
 • Tussen 20:00 uur – 07:00 uur wordt er geen alcohol of softdrugs meer verkocht of bezorgd.
 • Het is niet toegestaan om tussen 20:00 uur en 07:00 uur alcohol of softdrugs op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte.
 • Evenementen zijn verboden, met uitzondering van:
  • Markten voor levensmiddelen
  • Beurzen en congressen
  • Bioscopen en theaters
  • Wedstrijden
  • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties
 • In de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt.
 • Op zogenaamde doorstroomlocaties (bijvoorbeeld monumenten, bibliotheken en musea) geldt dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak met uitzondering van detailhandel en markten voor levensmiddelen.

Sporten is alleen nog beperkt mogelijk:

 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
 • Uitgezonderd zijn:
  • Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal)
  • Voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie.
 • Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

Reizen:

 • Reis zo min mogelijk
 • Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres
 • Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte
 • Voor het buitenland geldt: volg reisadviezen van Buitenlandse Zaken

Risiconiveaus en maatregelen COVID-19

Welke coronamaatregelen gelden op welk moment? De routekaart met 4 risiconiveaus laat zien welke maatregelen per niveau gelden.
Download hier de routekaart! (PDF/966kb)
‘Scherm ouderen en kwetsbaren af, zodat jongeren bewegingsruimte houden’

Nu het coronavirus voorlopig nog wel even onder ons is, moeten ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid beter worden beschermd. Dat stellen verschillende leden van het Outbreak Management Team (OMT).

Photo by cottonbro from Pexels

Vooral in regio’s waar het virus het meest rondwaart moeten ouderen en mensen met een beperking of aandoening op een betere manier worden afgeschermd, stelt Cees Hertogh, OMT-lid en hoogleraar Ouderengeneeskunde en Ethiek van de zorg.  ,,Te denken valt aan het reguleren van bezoek in verpleeghuizen, de inzet van beschermingsmiddelen en begeleiding van bezoek door een vrijwilliger die toeziet op de 1,5 meter afstand.”

Terug naar een situatie waarin geen enkel bezoek welkom is in verpleeghuizen, zoals tijdens de lockdown dit voorjaar, moeten we koste wat kost voorkomen, zegt Arend Arends, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie en lid van het OMT. ,,Dat heeft tot ongelooflijk veel ellende geleid.’’

Hij pleit voor een systeem van sociale bubbels. ,,We moeten ernaar toe dat kwetsbare mensen een beperkt aantal vaste contactpersonen hebben. Als je het virus vergelijkt met een bosbrand zijn sociale bubbels de brandgangen die voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. Binnen zo’n bubbel moeten mensen verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. Als iedereen elkaar via-via toch blijft ontmoeten, gaat het weer mis.’’

(Bron en volledig artikel AD)
‘Risicogroepen worden niet ‘beschermd’, maar buitengesloten’

OPINIE
Het kabinet schermt met de belofte ‘de kwetsbaren te beschermen’ tijdens de coronacrisis, maar in de praktijk zijn zij allesbehalve prioriteit. Ruttes strategie is gebaseerd op discriminatie en uitsluiting, niet op inclusie en samenwerking, zegt Tamar Doorduin, socioloog en wetenschapsjournalist.  Ze wijst op een democratischer alternatief.

Mijn vrienden en ik zagen de bui maanden geleden al hangen, tijdens de historische tv-toespraak van Mark Rutte op 16 maart. Het neuwe coronavirus was nou eenmaal onder ons, luidde zijn boodschap, en zou ook niet meer weggaan. Indammen was een illusie, de schade beperken en geleidelijk werken aan het opbouwen van groepsimmuniteit de enige realistische optie. “Hoelang gaat dat duren?” vroegen mijn vrienden en ik, allemaal chronisch ziek of gehandicapt, ons af. “Moeten wij nog jaren thuis opgesloten zitten totdat de gezonde, abled mensen allemaal een keertje ziek zijn geworden?”

Illustratie: Dreamstime

Voor mijzelf brengt het coronavirus gelukkig niet veel nieuwe risico’s met zich mee, omdat mijn chronische ziekte noch mijn longen, noch mijn weerstand aantast. Veel van mijn vrienden hebben minder geluk: ze hebben bijvoorbeeld een gebrekkige longfunctie als gevolg van hun aangeboren beperking, of hebben een ernstige vorm van diabetes met complicaties. Hun situatie is voor veel gezonde mensen nauwelijks voor te stellen. Terwijl die ernaar uitkijken binnenkort weer op terrasjes te zitten en op vakantie te gaan, zitten mijn vrienden al maanden binnen zonder enig uitzicht op verbetering – en met hen honderdduizenden andere mensen uit de zogeheten ‘risicogroepen’.

Sluipend is er de afgelopen maanden een tweedeling ontstaan. In de meerderheid zijn de jonge, gezonde mensen voor wie de samenleving langzaam maar zeker weer opengaat. Oudere, zieke en gehandicapte mensen moeten voor onbepaalde tijd thuis blijven. Het líjkt misschien alsof het kabinet op deze manier rekening houdt met mensen die meer risico lopen: er wordt immers gesproken over het ‘beschermen van de kwetsbaren’. In de praktijk blijkt die bescherming neer te komen op opsluiting en uitsluiting. Dat is allesbehalve natuurlijk, maar een bewuste, politieke keuze. Het ‘muurtje om de kwetsbaren’ blijkt letterlijk op de muren van hun huis te slaan. Op die manier marginaliseer je deze groep alleen nog maar verder. Niet mijn definitie van beschermen.

(Bron en volledig artikel Oneworld)
‘We moeten praten over onze kijk op zieken, kwetsbaren en ouderen’

‘Ik hoop dat er een debat komt over hoe we kijken naar mensen die ziek zijn, hoe we kijken naar kwetsbaren en ouderen, want de voorbije weken en maanden hebben we onze blik daar toch wel wat van verwijderd’, stelt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro, Vlaams netwerk van zorgorganisaties.  Lees hier hoe zij kijkt naar de heropstart van de zorg naast corona en naar de lessen die we uit deze crisis kunnen trekken.’

Foto: Twitter Margot Cloet

Eerst en vooral: hoe gaat het met jou vandaag?

‘Het gaat wel vandaag, maar het zijn bijzonder vermoeiende tijden. De ene dag vlot al beter dan de andere, maar er hangt wel een soort van permanente stress. Nu we wel wat goed nieuws kunnen aankondigen, bezoek kunnen toelaten in zorginstellingen en bepaalde activiteiten kunnen hervatten, voelt het toch wel iets comfortabeler aan. De voorbije weken waren heel moeilijk.’

Dat geloof ik. Laat ons beginnen met een woordexperiment: wat zijn de eerste drie woorden die in je opkomen bij het begrip ‘ziek’?

‘Kwetsbaar, en toch ook wel warmte. Als mensen zich ziek voelen, gaat het niet alleen over ‘ik heb pijn of koorts vandaag’, maar toch ook wel over de warmte die je nodig hebt omdat je anders vaak heel alleen zit met je gedachten. Dat heb ik toch als ik ziek ben: een troostend woord of een knuffel doet veel beter dan een pilletje nemen. Als derde woord: sterk. Als het gaat over mensen die chronisch ziek zijn, vind ik het enorm sterk hoe ze daarmee door het leven gaan. Langdurige ziekte is iets dat niet weg gaat, dus ik vind het ongelooflijk hoe mensen dat kunnen. Ik denk dat ik het er zelf heel moeilijk mee zou hebben, ik ben ook een slechte patiënt.’

Wat als je hetzelfde doet voor ‘zinvol’?

‘Wat mij de voorbije weken geholpen heeft, is dat ik aan het werk kon blijven. Dat heeft me ook structuur geboden. Als je zinvol en ziek aan elkaar koppelt, kunnen ook mensen die langdurig ziek zijn heel veel betekenen voor de samenleving. Wat ik ook heel zinvol vind, en wat ik geleerd heb, is praten. Hou de dingen niet bij jou, probeer rechttoe rechtaan te zijn, al is dat niet altijd zo gemakkelijk.’

Je hebt de koppeling al zelf gemaakt. Normaal is de derde vraag welke associaties je krijgt bij ‘zinvol ziek’? Misschien is er nog eentje?

‘Ja, ik denk dat het ook naar de zorg toe heel belangrijk is dat mensen die ziek zijn daar niet in een hiërarchie zitten ten opzichte van zorgverleners, maar mee de co-piloot zijn van de beslissingen die genomen worden. Ik denk dat dialoog heel zinvol kan zijn, dat mag niet zomaar een soort van fake participatie op papier zijn. Je hoort vaak dat mensen die ziek zijn in bestuursraden moeten komen van ziekenhuizen, maar ik denk dat zoiets heel doorleefd moet zijn – en dat gebeurt gelukkig ook. Wanneer ziekenhuizen hier aandacht aan geven, mag het nooit een excuus of een excuustruus of excuuspiet zijn die daar gaat zitten.’

(Bron en volledig artikel De Wereld Morgen.be)