1

Aanbevelingen voor een toegankelijke anderhalvemeter samenleving

Nederland bereidt zich voor op de anderhalvemetersamenleving. Die samenleving moet wel voor iedereen toegankelijk zijn. Maar hoe doe je dat, als mensen met een visuele beperking afzettingen of instructies niet kunnen zien? Als mensen die slechthorend zijn door mondkapjes niets meer kunnen verstaan? Als mensen in een rolstoel de lift nu niet kunnen gebruiken? Wat als je de instructies niet begrijpt of niet kan lezen? Ieder(in) heeft hiervoor acht aanbevelingen opgesteld. 

Afbeelding: Anderhalvemeterstore,nl

Ondernemers, vervoerders, gemeenten en Rijk maken protocollen waarin staat hoe we in Nederland veilig en op anderhalve meter afstand kunnen reizen, werken, naar school gaan, winkelen en recreëren. Wil de anderhalvemetersamenleving werken voor mensen met een beperking, moeten zij betrokken worden bij het maken van deze protocollen. Vaak kan met eenvoudige maatregelen veel mogelijk gemaakt worden. Zo kunnen mensen op gelijke voet blijven meedoen.

De acht aanbevelingen laten zien waar je aan moet denken bij toegankelijkheid. Organisaties van mensen met een beperking kunnen daarnaast gerichte informatie geven over wat voor hun achterban belangrijk is bij de toegankelijkheid. Zo heeft bijvoorbeeld de Oogvereniging een handig overzicht gemaakt van de aandachtspunten voor blinde en slechtziende mensen.

(Bron: Nationale Zorggids)

++++++Volledig persbericht Ieder(in):

Nederland bereidt zich voor op de anderhalvemetersamenleving. Ondernemers, vervoerders, gemeenten en Rijk maken protocollen waarin staat hoe we in Nederland veilig en op anderhalve meter afstand kunnen reizen, werken, naar school gaan, winkelen en recreëren.

Maar hoe moet dat, als mensen met een visuele beperking afzettingen of instructies niet kunnen zien? Als mensen die slechthorend zijn door mondkapjes niets meer kunnen verstaan? Als mensen in een rolstoel persoonlijke assistentie nodig hebben om in de trein te komen? Wat als de lift – die er wel is – nu niet gebruikt mag worden? Wat als je de instructies niet begrijpt of niet kan lezen?

Wij helpen u graag op weg om uw onderneming, dienst of voorziening toegankelijk, bruikbaar én veilig te maken voor iedereen, ook mensen met een beperking. We doen 8 aanbevelingen en voor meer concrete tips verwijzen wij naar de websites van onderstaande organisaties.

Voor wie is die toegankelijkheid belangrijk

Voor mensen met een beperking is de impact van de anderhalvemetermaatregelen vaak groot. Zo zijn er ruim 300.000 blinde en slechtziende mensen, ruim 1.700.000 mensen die doof of slechthorend zijn en meer dan een half miljoen mensen die van een rolstoel of ander mobiliteitshulpmiddel afhankelijk zijn. Tel daar de vele chronische zieken, mensen met cognitieve of psychische beperkingen en laaggeletterden bij op, dan gaat het samen om zo’n 2,5 miljoen mensen. Als de protocollen zonder hen te betrekken gemaakt worden is de kans groot dat voor hen de anderhalvemetersamenleving niet werkt. Terwijl er met vaak eenvoudige maatregelen toch veel mogelijk gemaakt kan worden. Zo kunnen mensen op gelijke voet blijven meedoen

Hoe maak je de anderhalvemetersamenleving inclusief?

  1. Betrek de mensen om wie het gaat

Raadpleeg de website van Ieder(in) om te zien welke organisaties u kunt raadplegen: https://iederin.nl/onze-leden/. Wij denken hier graag bij mee. Stuur een mail naar advies@iederin.nl of bel 085 400 04 60.

  1. Maak het protocol op basis van de principes van inclusief ontwerp

Inclusief ontwerpen gaat er van uit dat zoveel mogelijk mensen zelfstandig gebruik kunnen maken van een product, dienst, voorziening of informatie. Linkje naar…

 

  1. Zorg dat bezoekers zich vooraf kunnen informeren

Is uw organisatie geopend voor bezoek, moet er van tevoren worden gereserveerd en kan dat alleen digitaal of ook telefonisch, zijn (alle) voorzieningen – zoals bijvoorbeeld een lift of toiletten wel of niet open en toegankelijk ? Veel vragen waar mensen vaak van tevoren duidelijkheid over willen hebben. Dus is het van belang dat deze informatie ook makkelijk en goed vindbaar is op uw (toegankelijke) website, via een informatienummer of op een andere manier.

  1. Zorg voor toegankelijke en bruikbare informatie

Gebruik in de communicatie met bezoekers bij voorkeur eenvoudige taal en gebruik korte zinnen (zie ook direct duidelijk campagne). Gebruik bij schriftelijke/digitale communicatie een duidelijk leesbaar en groot lettertype, met veel contrast tussen achtergrond en letter. Kies voor duidelijke en eenduidige pictogrammen.

Zorg voor een toegankelijke website. Staan er op uw website ook video’s, zorg dan ook voor goede ondertiteling of audiodescriptie. De richtlijnen en maatregelen die nu gelden kunnen van invloed zijn op de effectiviteit van mondelinge communicatie. Persoonlijke bescherming van medewerkers in de vorm van een mondkapje of een plexiglas (kassa)scherm maken het voor slechthorenden bijvoorbeeld veel moeilijker of onmogelijk om te verstaan wat er wordt gezegd. Maak daarom die informatie ook beschikbaar in een papieren versie (bijvoorbeeld een flyer of folder) om ter plekke te kunnen geven.

  1. Zorg voor maatwerk en passende bejegening in het persoonlijk contact

Houd toezicht op de regels, maar wees niet rigide. Leg uit wat wel en niet mogelijk is maar houd ook rekening met de persoonlijke situatie van mensen. Bijvoorbeeld als het om afstand houden gaat. Het is voor mensen met een kwetsbare gezondheid makkelijker om ergens naartoe te gaan als iedereen zich aan de afstandsregels houdt. Maar sommige regels zijn voor mensen met een beperking niet uitvoerbaar (b.v. winkelwagen duwen vanuit handbewogen rolstoel).

Maak in die situaties maatwerkafspraken en instrueer uw personeel om mensen met een beperking maatwerk te bieden.

  1. Zorg voor fysieke toegankelijkheid in openbare ruimtes, winkels, looproutes

Zorg dat als er 1,5 meter aanduidingen in (openbare) gebouwen of stations worden geplaatst of 1,5 meter looproutes in de (openbare) buiten- en binnenruimte worden aangebracht, dat deze ook zichtbaar, toegankelijk, bruikbaar en begrijpelijk zijn voor mensen met een visuele, motorische beperking of verstandelijke beperking.

  1. Zorg voor toegankelijke betaalmogelijkheden

Contactloos of via pin betalen heeft voor veel organisaties op dit moment de voorkeur. Er zijn echter mensen die dat vanwege hun beperking niet kunnen. Voor hen moet er de mogelijkheid blijven om contant te betalen. Dat levert geen extra risico’s op zolang je handcontact voorkomt. Zie ook het bericht van de betaalvereniging hierover:

https://www.betaalvereniging.nl/wp-content/uploads/Coronabulletin-13-mei-2020.pdf

  1. Zorg voor openbare en toegankelijke toiletten

De beschikbaarheid van toiletten is voor veel mensen een voorwaarde om de deur uit te kunnen gaan. Dat geldt voor mensen met spijsverteringsziekten zoals Crohn en prikkelbare darm syndroom en mensen die een stoma dragen. Voor hen is het enorm belangrijk om snel bij een toilet te kunnen komen als dat nodig is. Maar ook voor mensen met een zwakke blaas is dit enorm belangrijk. Voor mensen met motorische beperkingen is het daarnaast belangrijk dat er ook toegankelijke toiletten zijn waar je met rolstoel of rollator gebruik van kan maken. Voor meer informatie zie
https://www.waarkaniknaardewc.nl/, https://www.waarkaniknaardewc.nl/hoge-nood/

Meer weten?

Neem contact op met het Adviespunt ervaringsdeskundigheid van Ieder(in): advies@iederin.nl of bel 085 400 04 60.

Onder meer bij deze organisaties kunt u terecht met specifieke vragen:

Oogvereniging https://www.oogvereniging.nl/2020/05/hoe-u-blinden-en-slechtzienden-helpt-afstand-te-houden/ (visuele beperking)

Spierziekten Nederland http://www.spierziekten.nl/ (motorische beperking)

Dovenschap https://www.dovenschap.nl/ (auditieve beperking –doof)

Stichting Hoormij https://www.stichtinghoormij.nl/ (auditieve beperking – slechthorend)

Nederlandse Vereniging voor Autisme https://www.autisme.nl/ (autisme)

Mind https://wijzijnmind.nl/ (psychische aandoening)

LFB https://lfb.nu/ (licht verstandelijke beperking)

Kansplus https://www.kansplus.nl/ (verstandelijke beperking)

Stichting Lezen en Schrijven https://www.lezenenschrijven.nl/ (laaggeletterden)

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een protocol voor gemeenten voor de openbare ruimte waar toegankelijkheid voor mensen met een beperking in meegenomen is. Dit protocol verschijnt in de week van 25 mei, een link naar het protocol volgt.

MKB Nederland maakt een overzicht met tips voor ondernemers voor een toegankelijke anderhalvemetersamenleving. Ook deze lijst verschijnt in de week van 25 mei.

 
Wij Staan Op!: Coronacrisis biedt kansen de maatschappij voorgoed toegankelijker te maken

Voor de coronacrisis leek het leven van mensen met een handicap in vergelijking tot mensen zonder een handicap op dat van de schildpad in een wedstrijd met de haas: in feite onmogelijk hetzelfde uit het leven te halen, of in ieder geval daar geen zelfde kans voor gehad.  Dit schrijft Thijs de Lange van Wij Staan Op!, de landelijke belangenorganisatie voor en door mensen met een handicap, in een opiniestuk. “Bij het heropstarten van de maatschappij moeten we de gelegenheid grijpen deze meteen blijvend toegankelijker te maken”, aldus De Lange.

“Ineens is de maatschappij tot stilstand gekomen. Voor mensen met een handicap zoals wij levert dit problemen op, maar de wereld lijkt er ook ineens inclusiever door te worden. Wij hopen dat we leren van deze tijd en we bij het heropstarten van de maatschappij de
gelegenheid grijpen deze meteen blijvend toegankelijker te maken. Wij Staan Op! denkt hier graag over mee.

Stelt u zich het leven van iemand met een handicap vóór de coronacrisis voor. Je wilde graag naar college gaan, maar dit vindt alleen fysiek plaats en bij het aanvang van het college ben je nog maar net uit bed geholpen door de thuiszorg. En als je al fysiek in staat was op pad te gaan – om het even school of werk – dan kom je aan het einde van de dag doodop thuis omdat de reis alleen
al je veel energie kost. Eigenlijk had je wel zin om naar die boekenclub te gaan ’s avonds. Maar nog zo’n reis ondernemen zorgt ervoor dat je de volgende dag werkelijk te moe bent om nog iets van je dag te maken, terwijl je morgen die belangrijke deadline hebt.

Haas en schildpad
Vóór de coronacrisis leek het leven van ons in vergelijking tot mensen zonder een handicap op dat van de schildpad in een wedstrijd met de haas: in feite onmogelijk hetzelfde uit het leven te halen, of in ieder geval daar geen zelfde kans voor gehad. Elk voorstel om de regels eerlijker te maken, werd daarbij in de wind geslagen: werken kan alleen in de acht uur tussen negen en vijf en als je een nieuw hulpmiddel wilde bestellen, kon je een hele dag vrij plannen omdat dat soort dingen alleen fysiek schenen te kunnen en niet telefonisch (ook al weet je al precies welk matras jij nodig hebt).

Elk voordeel heb z’n nadeel
En toen was daar het coronavirus en zorgde ervoor dat er ineens veel meer mogelijk was! Nu kan een mondbeugel wel gewoon opgestuurd. Daarnaast maakt het nu niet uit hoe je het doet, als je maar aan het einde van de week je werkuren haalt (al werk je bij wijze van spreken ’s nachts of in etappes van twee uur). Daardoor lijkt de maatschappij veel empathischer én inclusiever: doordat
de boekenclub nu online plaatsvindt, heb je nog genoeg energie om mee te filosoferen over wat de schrijver met die metafoor bedoelt.
Maar ook elk voordeel heb z’n nadeel. Zo beperkt het feit dat vrienden of buren niet meer over de vloer mogen komen je bewegingsvrijheid. Je moet nu wachten opdat de hulp vanavond weer komt voordat je iets kunt eten – en dat kan lang duren. Of de instelling heeft gezien dat een aantal medebewoners niet weet wat anderhalve meter betekent en heeft dan maar besloten dat niemand meer contact mag hebben met mensen buiten de instelling (ook al weet jij drommels goed wat de regels zijn). Wanneer de monteur van je kapotte elektrische rolstoel vraagt of je ‘m even naar buiten kunt brengen omdat hij anderhalve meter afstand moet houden en je huis niet binnen mag komen, rijst de vraag of de creativiteit die de coronacrisis met zich meebrengt wel ten volle wordt
benut.

Post-corona
De eerste periode van crisis is voorbij en we moeten vanaf nu vooruit kijken. Wij Staan Op! vindt dit de uitgelezen gelegenheid om na te denken over welke voordelen deze situatie geeft wat betreft de toegankelijkheid van het leven voor mensen met een beperking. We hopen dat bij het heropstarten van de samenleving de kans gegrepen wordt de samenleving inclusiever te maken. Dat je makkelijker een dagje thuis kan werken, bijvoorbeeld, of dat het college opgenomen wordt voor diegenen voor wie het onhaalbaar is om op tijd en in goede doen fysiek aanwezig te zijn. We denken hier graag over mee. Want laten we wel wezen: ook wij mensen met een fysieke beperking houden van real life contact. Maar soms is het ook weleens fijn niet tegen de haas te hoeven rennen.”