1

Voorlichting moet diabetes distress terugdringen

Een derde van de mensen met diabetes type 2 heeft door de ziekte last van angst, spanning of overbelasting. Internist-endocrinoloog dr. Behiye Özcan van het Erasmus MC wil daar met voorlichting aan artsen en patiënten iets aan doen. Haar project is door het Diabetes Fonds uitgeroepen tot Beste Diabetesidee 2023.

‘Veel mensen hebben sowieso dagelijks last van stress in de huidige maatschappij’, vertelt Özcan. ‘Mensen met diabetes ervaren daar bovenop ook nog eens diabetes distress: zorgen en frustraties die zijn gerelateerd aan het leven met diabetes.’

Vrouwen hebben er vaker last van dan mannen. ‘Ze maken zich bijvoorbeeld zorgen over mogelijke complicaties of hebben angst voor hypoglykemie.  Diabetes distress staat een effectieve behandeling van de ziekte en een goede kwaliteit van leven in de weg.’

Als patiënten veel last hebben van diabetes distress, wordt het lastig om hun medicatie trouw toe te dienen en om leefstijladviezen goed na te leven, ziet Özcan. Het kan ook andersom werken: doordat mensen hun medicatie en leefstijladviezen ingewikkeld vinden, krijgen ze diabetes distress. Hoe dan ook: ‘Deze patiënten lopen een hoger risico op depressieve klachten en gaan vaker naar de dokter’, zegt Özcan.

Het is daarom belangrijk dat zorgverleners die diabetespatiënten behandelen, alert zijn op diabetes distress, vindt Özcan. Want maar liefst één derde van de ruim 1,1 miljoen mensen met type 2 diabetes heeft last van enige mate van diabetes distress, blijkt uit eerdere studies. Ook van de 110.000 mensen met type 1 diabetes heeft naar schatting 20 tot 40 procent last van ernstige diabetes distress.

Hoewel veel diabetesrichtlijnen adviseren om zowel bij type 1 als type 2 diabetes distress routinematig op te sporen bij de jaarcontrole, merkt Özcan dat er in de spreekkamer weinig aandacht voor is. Zowel de patiënt als de hulpverleners zijn er niet goed van op de hoogte.

(Bron en verder lezen: Erasmus MC)
Diabetes Fonds: gezonde leefstijl als eerste behandeling

Het Diabetes Fonds wil gezonde leefstijl als eerste behandeling bij mensen met diabetes type 2. Het gezondheidsfonds doet daarom een dringende oproep aan de politiek, beleidsmakers, zorgverzekeraars en zorgprofessionals om mensen met diabetes type 2 in plaats van medicijnen, als eerste behandeling hulp bij een gezondere leefstijl te bieden.

Een gezonde leefstijl kan ervoor zorgen dat mensen met diabetes type 2 straks minder of helemaal geen medicijnen meer nodig hebben. “Het is van groot belang dat leefstijlgeneeskunde een vast onderdeel van de zorgpraktijk wordt”, zegt Diena Halbertsma, algemeen directeur van het Diabetes Fonds.

(Bron en verder lezen: Skipr)
Mensen met overgewicht grotere kans op diabetes bij laag inkomen

Mensen met overgewicht en een laag inkomen hebben vaker diabetes type 2 dan mensen met overgewicht die meer verdienen, zo meldt het CBS op basis van een analyse met cijfers uit de Gezondheidsenquête. Vooral onder mensen met overgewicht die langdurig moeten leven van een laag inkomen komt vaker diabetes type 2 voor.

In 2021 had de helft van de volwassenen overgewicht. In datzelfde jaar had 5 procent van de volwassenen diabetes type 2. Deze ziekte komt vaker voor bij mensen met overgewicht dan bij leeftijdsgenoten zonder overgewicht. In de periode van 2018 tot en met 2021 kwam overgewicht vaker voor onder mensen met een laag inkomen dan onder volwassenen met een hoger salaris. Van de volwassenen die langdurig (langer dan 4 jaar achter elkaar) van weinig geld moesten leven, had zelfs een meerderheid overgewicht.

Onder deze groep komt ook de meeste diabetes type 2 voor. 11 procent van de mensen met een langdurig laag inkomen en matig overgewicht had de aandoening. Onder degenen van hen met obesitas ging het zelfs om bijna een kwart (23 procent). Volwassenen met matig overgewicht hebben een BMI tussen de 25 en 30, mensen met obesitas hebben een BMI hoger dan 30.

(Bron en verder lezen: Skipr)
Meedoen aan onderzoek naar een alternatief voor insuline

Heb jij diabetes type 2 en gebruik je eenmaal daags insuline? Dan kan je meedoen aan wetenschappelijk onderzoek van Amsterdam UMC naar een alternatief voor insuline. Bekijk de voorwaarden en meld je aan.

Afbeelding van Steve Buissinne via Pixabay

Met de REVITALIZE-1 studie onderzoekt Amsterdam UMC de DMR behandeling (Duodenal Mucosal Resurfacing) voor mensen met diabetes type 2. De DMR behandeling bestaat uit het behandelen van de bovenste laag van het darmslijmvlies, die waarschijnlijk minder goed werkt bij mensen met diabetes type 2. Als deelnemer aan het onderzoek stop je met insuline. In plaats daarvan krijg je de behandeling en het medicijn empagliflozine (merknaam Jardiance).

Voor het REVITALIZE-1 onderzoek zoeken zij mensen met de volgende kenmerken:

  • Mannen en vrouwen van 21 – 70 jaar met diabetes type 2
  • Gebruik van 1x daags (middel) langwerkende insuline
  • Geen gebruik van gliclazide en/of een SGLT2-remmer

Als je interesse hebt in dit onderzoek dan kan je je aanmelden op de onderzoekswebsite. Voor vragen of meer informatie over het onderzoek kan je een e-mail sturen naar diabetes-onderzoek@amsterdamumc.nl.

Het onderzoeksteam is telefonisch bereikbaar op:
06-21357593 (ma t/m vrij) of 06-50091297 (ma en wo)
Thuistest om hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en chronische nierschade op te sporen

Voor het eerst komt er in Nederland een landelijke en laagdrempelige aanpak om hart- en vaatziekten, diabetes type 2, en chronische nierschade in een vroeg stadium op te sporen. Daarvoor worden 160.000 mensen tussen de 50 en 75 jaar in Breda, Utrecht, Arnhem en Eindhoven binnenkort uitgenodigd.

Foto: RIVM

Het doel van het onderzoek is dat iedere Nederlander tussen de 50 en 75 jaar oud straks zelf thuis kan testen of sprake is van deze aandoeningen.

Zo hopen de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA), Hartstichting, Nierstichting en het Diabetes Fondshet dat het aantal mensen dat aan deze aandoeningen lijdt met 25 procent afneemt. Vergelijkbare bevolkingsonderzoeken bestaan nu vooral voor verschillende soorten kankers.

De deelnemers krijgen een thuistest toegestuurd. Die bestaat uit een urinetest op nierschade, een hartritmetest en een vragenlijst. Bij vroege tekenen van hart- en vaatziekten, nierschade of diabetes type 2 volgt een vervolgonderzoek. Indien nodig worden medicatie en passende leefstijladviezen gegeven.

(Bron en volledig artikel RTL Nieuws)
Magnesiumtekort verhoogt risico op hart- en vaatziekten bij mensen met diabetes

Mensen met diabetes type 2 en een magnesiumtekort hebben een hoger risico op hart- en vaatziekten. Dat blijkt uit resultaten van Radboudumc-onderzoekers Jeroen de Baaij en Lynette Oost. Zij toonden een verband aan tussen de magnesiumwaarde in het bloed en de kans op hartfalen, boezemfibrilleren en afwijkingen in de kleine bloedvaten.

Afbeelding: Hartstichting

Al jarenlang is bekend dat 10 tot 30 procent van de mensen met diabetes type 2 een tekort aan magnesium heeft. De gevolgen van zo’n tekort op de lange termijn waren tot nu toe onbekend. Mensen met diabetes type 2 hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziekten door een hoger vetten- en suikergehalte in het bloed en een hogere bloeddruk.

Fysioloog Jeroen de Baaij en promovendus Lynette Oost vroegen zich af of dat tekort aan magnesium een weerslag heeft op het risico op hart- en vaatziekten, en zetten samen met het Diabetes Fonds een onderzoek op. “Daarbij gingen we uit van een bestaande onderzoeksgroep van ruim 4400 diabetespatiënten, die een periode van 6 tot 11 jaar waren gevolgd”, zegt Oost. “Bij alle deelnemers was aan het begin van het onderzoek bloed afgenomen en opgeslagen. Dat materiaal hebben we opgevraagd en opnieuw geanalyseerd.”

Lees hier het volledige artikel op Radboudumc.nl
Diabetes steeds jonger vastgesteld, maar oorzaak onbekend

Diabetes type 2 wordt steeds jonger vastgesteld. In acht jaar tijd is de gemiddelde leeftijd met ruim twee jaar gedaald van gemiddeld 62,9 in 2011 tot 60,6 in 2019. Dat blijkt uit onderzoek door gezondheidsinstituut Nivel en het RIVM in opdracht van het Diabetes Fonds.

Voor de oorzaak van de daling heeft hoogleraar diabetesonderzoek Hanno Pijl van de Universiteit Leiden geen zekere verklaring. Mogelijk wordt die veroorzaakt door, wat hij noemt, de verdere ‘verwestersing’ van de samenleving. We eten steeds meer (bewerkt) voedsel en bewegen steeds minder. Obesitas is een belangrijke risicofactor voor diabetes type 2.

Een andere verklaring is dat dokters alerter zijn, zegt Pijl. “Als behandelaars zijn we ons steeds meer bewust dat mensen door de obesitas-epidemie eerder diabetes krijgen. Het gevolg is dat diabetes eerder wordt vastgesteld.”

(Bron en volledig artikel RTL Nieuws)
Effectiviteit leefstijlinterventies diabetes type 2 hoog en duurzaam

Dankzij een intensief leefstijlprogramma kan een belangrijk deel van de patiënten met diabetes type 2 duurzaam zonder glucoseverlagende medicatie en zonder insuline. Er was al veel bewijs voor de effectiviteit van leefstijlinterventies bij diabetes type 2 op de korte termijn. Observationele studies die de langere termijn in beeld brengen, zijn echter een stuk zeldzamer.

Gerda Pot e.a. volgden een groep van 438 personen met diabetes type 2 over een periode van 24 maanden en publiceren de resultaten in The BMJ. Belangrijkste uitkomst, volgens medeauteur en hoogleraar diabetologie Hanno Pijl (LUMC): ‘Het effect van het leefstijlprogramma is ook na twee jaar min of meer stabiel. Na 24 maanden gebruikt 67 procent van de 234 mensen die de juiste gegevens inleverden minder of zelfs helemaal geen (=28%) glucoseverlagende medicijnen meer.

Die percentages waren na zes maanden ongeveer even hoog. En bijna driekwart (71%) van de deelnemers die op baseline insuline gebruikten, is er na 24 maanden compleet van af.’ Verder waren er meer deelnemers die HbA1c-waarden <53 mmol/mol hadden na 24 maanden: 53 versus 45 procent. Kwaliteit van leven en zelf gerapporteerde gezondheid waren bovendien aanzienlijk verbeterd.

(Bron en volledig artikel Medisch Contact)
Diabetes type 2 is een omkeerbare ziekte: ‘Je kunt er soms helemaal vanaf komen’

Ruim één miljoen Nederlanders hebben diabetes type 2. En elk jaar komen er zo’n 55.000 nieuwe patiënten bij. Diabetes is een chronische aandoening waarbij er te veel suiker in het bloed zit. Medicatie helpt patiënten wel, maar geneest de ziekte niet. ‘Diabetes wordt gezien als een progressieve chronische ziekte, maar het is ook een omkeerbare ziekte.’

Bij diabetes kan het lichaam de bloedsuiker niet meer in evenwicht houden. Door te eten en drinken krijg je glucose, oftewel suiker, binnen. Je bloed vervoert die glucose naar je lichaamscellen, met behulp van het hormoon insuline. Zo krijgen de cellen de brandstof die ze nodig hebben. Maar wie diabetes heeft reageert niet goed of helemaal niet op insuline, waardoor de glucose onvoldoende in de cellen kan en wordt opgeslagen in vetcellen.

Diabetes wordt voornamelijk ingedeeld in twee vormen: type 1 en 2. Bij diabetes type 1 maakt het lichaam zelf te weinig of geen insuline aan, doordat het afweersysteem de cellen die insuline aanmaken vernielt. Diabetes type 2 komt het meest voor. 90% van de mensen met diabetes heeft type 2. Bij dit type is het lichaam ongevoelig voor insuline. Overgewicht, ongezond eten, roken en weinig beweging vergroten die kans.

‘Diabetes type 2 wordt gezien als een progressieve chronische ziekte, die alleen maar erger wordt, maar het is vaak ook een omkeerbare ziekte. Je kunt er soms helemaal vanaf komen, ook als je het al jaren hebt’, aldus huisarts Tamara de Weijer. ‘Bij diabetes is er veel bewijs dat laat zien dat leefstijl veel invloed kan hebben. Met als gevolg dat je de medicatie kunt verminderen of dat je er zelfs helemaal mee kunt stoppen.’
Bijna 700.000 Nederlanders krijgen pillen die de bloedsuikerspiegel verlagen. Sommigen krijgen er zelfs meer dan één. Metformine is het middel dat de huisarts als eerste voorschrijft, maar dit geeft wel vaak maag- en darmklachten. De Weijer: ‘Er is geen middel zonder bijwerkingen. Bij Metformine is een veelvoorkomende bijwerking een tekort aan B12.’

(Bron en volledig artikel Dokters van Morgen)
Medicijn diabetes type 2 mogelijk sneller beschikbaar

Rybelsus® (semaglutide tabletten) is het eerste geneesmiddel dat de pilot ‘Parallelle Procedures CBG-ZIN’ volledig heeft doorlopen. In de pilot wordt een werkwijze ontwikkeld voor meer parallelle processen voor registratie en vergoeding. Dat houdt in dat het vergoedingstraject (voor toelating tot het basispakket) al wordt gestart terwijl het registratietraject (voor toelating op de Nederlandse markt) nog niet is afgerond. Het vergoedingsadvies over Rybelsus® is inmiddels aan de minister voor Medische Zorg aangeboden. Dit meldt Zorginstituut Nederland.

Het sneller beschikbaar krijgen van innovatieve geneesmiddelen voor patiënten is een ambitie van de overheid, patiëntenorganisaties, behandelaren en de farmaceutische industrie. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en Zorginstituut Nederland hebben daarom de handen ineen geslagen om de tijd vanaf registratie tot en met vergoeding van een geneesmiddel te verkorten.

Het geneesmiddel orale semaglutide (Rybelsus®) wordt gebruikt bij de behandeling van een afgebakende groep patiënten met diabetes mellitus type 2. Nadat de Europese handelsvergunning voor het geneesmiddel door de EMA is afgegeven is het beoordelingsrapport op 27 mei 2020 gepubliceerd. Dit is normaal gesproken het moment dat een vergoedingsdossier door de fabrikant kan worden ingediend bij het Zorginstituut. Vanwege de parallelle werkwijze kon het Zorginstituut eerder beginnen met de vergoedingsprocedure en kan nu vrij snel na registratie een uitspraak doen over de vergoeding.

Het Zorginstituut adviseert de minister voor Medische Zorg om het geneesmiddel orale semaglutide (Rybelsus®) voor een subgroep van patiënten met diabetes type 2 te vergoeden uit het basispakket. Indien de minister het advies overneemt, is Nederland een van de eerste landen binnen de Europese Unie waarin Rybelsus® wordt vergoed.

(Bron en volledig artikel Nationale Zorggids)