1

Liften NS wekenlang kapot: grote problemen voor mensen met beperking

Liften op NS-stations zijn bij een defect veel langer kapot dan gebruikelijk. Door leveringsproblemen van verschillende onderdelen duurt het nu weken tot soms enkele maanden voordat een lift gerepareerd wordt. Het zorgt voor grote problemen bij mensen met een lichamelijke beperking, zo vertellen meerdere organisaties aan RTL Nieuws.

Die problemen ervaart Larissa de Groot (29) als geen ander. Om bij haar werk te komen, moet ze overstappen op station Uitgeest, maar daar was de lift de afgelopen twee maanden kapot. Terwijl ze die zo hard nodig heeft, want ze kan door een bindweefselaandoening niet lopen of staan en zit daarom in een rolstoel.

Om toch te kunnen werken, nam ze de rigoureuze keus om twee maanden lang elke keer op haar kont van de trap te gaan. Haar rolstoel sleepte ze achter zich aan. “Het was zo irritant en vermoeiend, maar ik had geen andere keus”, legt De Groot uit.

(Bron en verder lezen: RTL Nieuws)
Toegankelijkheid voor mensen met een beperkring ‘schrikbarend slecht geregeld’ in Nederland

De toegankelijkheid voor mensen met een beperking in de Nederlandse samenleving moet beter. De gebouwen zijn moeilijk bereikbaar, websites zijn er niet op ingesteld en ook de overheid laat veel taken liggen om voor verbetering te zorgen.

Eén op de acht mensen in Nederland heeft een beperking, maar nog altijd zijn veel plekken voor hen ontoegankelijk. “We hebben ongeveer honderdduizend openbare ruimtes in ons land en slechts 20 procent is echt toegankelijk voor iedereen”, brengt Tweede Kamerlid namens het CDA Lucile Werner, die zelf slecht ter been is, een van de problemen in kaart.

Zelfs op het gebied van digitalisatie is het niet allemaal goed geregeld zegt Werner, te gast bij Goedemorgen Nederland. “Het is schrikbarend slecht gesteld in ons land, zeker de overheidssites.”

Dan gaat het al om iets eenvoudigs als het aangaan van een koopovereenkomst online. Vaak ontbreekt ondertiteling bij filmpjes, hebben veel websites geen ‘lees voor’ knop of is het voor mensen moeilijk om alles goed te kunnen vinden. “Daardoor lopen bedrijven ook ontzettend veel geld mis. Op jaarbasis bijna 3,5 miljard aan e-commerce. Er zit zoveel potentieel bij mensen met een handicap die ook gewoon willen kopen.”

(Bron en verder lezen: WNL.tv)
Weg met het ‘oude normaal’, zegt student met beperking

Niks terug naar het ‘oude normaal’ na de coronapandemie: het hoger onderwijs kan en moet toegankelijker worden voor studenten met een beperking, bepleit belangenbehartiger Ieder(in).

Foto door Marcus Aurelius via Pexels

Het hoger onderwijs schakelde tijdens de coronapandemie in rap tempo over naar online onderwijs. Opeens sloot het standaard onderwijsaanbod ook aan bij de behoefte van veel studenten met een beperking. “Dat zegt wat over de toegankelijkheid van het onderwijs vóór corona en daar moeten we dus niet naar terug”, vindt Lydia Vlagsma van Ieder(in), de koepelorganisatie die de belangen van mensen met een beperking behartigt.

Voor Claire van den Helder, student culturele antropologie aan de Universiteit Leiden, werd studeren tijdens de pandemie een stuk makkelijker. “Het online onderwijs was voor mij een eye-opener; ik kan dus ook lessen volgen en aan het einde van de dag energie overhouden om nog te koken”, zegt ze. Van den Helder heeft last van chronische vermoeidheid. Een hele dag op de campus kost haar “intens veel energie”. Omdat de lessen tijdens de pandemie online waren, kon ze tussendoor even gaan liggen als dat nodig was.

Het verhaal van Van den Helder staat niet op zichzelf, zegt Lydia Vlagsma. Het werd voor een groep studenten tijdens de pandemie opeens een stuk makkelijker om onderwijs te volgen, waar voorheen allemaal omslachtige aanpassingen voor nodig waren. Hogescholen en universiteiten hebben volgens haar vaak niet door wat studenten nodig hebben.

(Bron en verder lezen: Ad Valvas)
‘Mensen met zwaardere beperkingen kunnen onvoldoende meedoen’

Het College voor de Rechten van de Mens heeft onderzoek laten doen naar de participatie van mensen met een beperking. Daarbij keek het College naar artikelen uit het VN-verdrag die gaan over zelfstandig leven in de samenleving, werk en onderwijs. Eén van de hoofdconclusies van het onderzoek is dat naarmate iemands beperking ernstiger is, de inclusie en participatie in de samenleving minder is.

Het College voor de Rechten van de mens houdt toezicht op de uitvoering en naleving van het VN-verdrag Handicap in Nederland. Daarvoor laat het College ook cijfermatig onderzoek doen. Het rapport ‘Inzicht in inclusie III’ is het derde in een reeks rapporten over het VN-verdrag in de praktijk. Er is ditmaal extra gekeken naar het recht op zelfstandig wonen en deel uitmaken van de maatschappij, het recht op werk en werkgelegenheid en het recht op onderwijs. De conclusie van het College is dat op alle drie de gebieden – wonen, werk en onderwijs – over het algemeen mensen met een beperking minder goed kunnen meedoen aan de samenleving dan mensen zonder beperking.

Het rapport laat ook zien dat de ervaringen van groepen mensen uiteenlopen. Zo hebben mensen met een psychische aandoening, mensen met zwaardere vormen van een lichamelijke beperking en mensen met een verstandelijke beperking minder vaak betaald werk. En kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking gaan minder vaak naar een reguliere school.

(Bron en verder lezen Ieder(in))
Mensen met een beperking vullen hun eigen leven steeds beter in

Mensen met een beperking of aandoening doen minder mee in de samenleving dan mensen uit de algemene bevolking. Hierin is weinig verandering opgetreden de laatste jaren, ook niet tijdens de coronapandemie. Wel ervaren meer mensen mogelijkheden om hun leven in te vullen zoals zij dat zelf wensen.

Foto door Marcus Aurelius via Pexels

Dit blijkt uit onderzoek dat het Nivel uitvoerde in samenwerking met het Trimbos-instituut en Patiëntenfederatie Nederland. Op 19 november 2021 is de Tweede Kamer met een brief geïnformeerd over de eindevaluatie van het overheidsprogramma ‘Onbeperkt meedoen!’, waarvan dit Nivel-onderzoek deel uitmaakt.

Gebaseerd op het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap (2016), startte het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in 2018 het programma ‘Onbeperkt meedoen!’. Dit programma loopt tot en met 2021 en heeft als overkoepelende ambitie dat mensen met een beperking meer naar eigen wens en vermogen kunnen meedoen aan de samenleving, net als ieder ander. Het Nivel monitort deze ambitie sinds 2019. Hiertoe is participatie gemeten op verschillende terreinen, waaronder betaald werk, sociale contacten en verenigingsactiviteiten.

Participatie van mensen met een lichamelijke beperking of psychische aandoening is op veel gemeten terreinen lager dan in de algemene bevolking. Het verschil is het grootst op het gebied van betaald werk; dit is nauwelijks veranderd sinds 2016.

(Bron en volledig artikel: de Zorgkrant)


 
Actie #PakJeToeslag is verlengd tot 15 oktober

Persbericht
Studenten die niet kunnen bijverdienen naast hun studie vanwege hun beperking hebben recht op een Individuele Studietoeslag van ongeveer 300 euro per maand. Maar niet iedereen krijgt deze toeslag. Ieder(in) is daarom samen met de landelijke studentenvakbond (LSVb) en CNV Jongeren de actie #PakJeToeslag gestart. En roept studenten met een beperking op om mee te doen. Dit kan nog tot 15 oktober.

Sommige studenten kunnen vanwege hun beperking geen bijbaan hebben naast hun studie. Voor deze studenten is er de Individuele Studietoeslag. Echter: de hoogte van de toeslag is afhankelijk van waar je woont. Gemeenten mogen de hoogte van het bedrag bepalen. Sommige gemeenten hebben zelfs helemaal geen regeling. Hierdoor kan het zijn dat in dezelfde collegebank de ene student met een beperking 300 euro studietoeslag ontvangt en de ander helemaal niets.

Landelijk is de politiek het er over eens dat dit niet eerlijk is en dat elke student recht heeft op ongeveer 300 euro per maand, ongeacht in welke gemeente je woont.
Omdat het wetsvoorstel controversieel is verklaard, is de wet nog niet doorgevoerd. Het wachten is dus op een nieuwe regering. Sommige studenten krijgen zo niet de toeslag waar ze recht op hebben.

De actie #PakJeToeslag

Gemeenten zijn aan zet. Zij moeten de Individuele Studietoeslag verhogen zodat studenten met en zonder beperking een gelijkwaardige positie krijgen conform het VN-verdrag Handicap.

Ieder(in) is de actie #PakJeToeslag gestart. En roept studenten met een beperking op om mee te doen. Ieder(in) heeft een actiepakket samengesteld, die studenten kunnen gebruiken om hun gemeente aan te schrijven. Studenten kunnen contact opnemen met studietoeslag@iederin.nl voor advies en hulp bij de actie.

De actieperiode loopt van 15 tot en met 15 oktober 2021.

Let op!

We hebben al wat voorwerk gedaan voor de studenten die in een grote gemeente wonen. Zodat je extra snel je gemeente kan mailen. Ga daarvoor naar deze website: LSVb/studietoeslag .

Download hier

STAPPENPLAN aanschrijven gemeente.docx

STAPPENPLAN aanschrijven gemeente.pdf

STANDAARD MAIL aan raadslieden.docx

STANDAARD MAIL aan raadslieden.pdf

VOORBEELD motie aan raadsleden.docx

VOORBEELD motie aan raadsleden.pdf

Hoogte Individuele Studietoeslag in de 50 grootste gemeenten.docx

Hoogte Individuele Studietoeslag in de 50 grootste gemeenten.pdf

Vraag en antwoord over de Individuele Studietoeslag.docx

Vraag en antwoord over de Individuele Studietoeslag.pdf

Bron: Ieder(in)
Nog steeds ongelijke toelagen voor student met beperking

De blijdschap was groot toen Rebecca Talbot (22) in 2019 hoorde dat haar studietoeslag van ruim 100 euro bijna zou worden verdrievoudigd. “Ik ben de hele dag al aan het stuiteren!” zei ze daar toen over.

Maar van die blijdschap is twee jaar later weinig over. Studenten met een beperking, zoals Talbot, wachten nog altijd op een landelijke regeling voor hun studietoeslag. Het verschilt per gemeente hoeveel geld je krijgt en dat blijft ook nog even zo.

Zo krijgt een student in Heerlen 30 euro per maand en in Enschede 300 euro. Om die verschillen recht te trekken, werd er in 2019 een wetswijziging aangekondigd. Studenten die ervoor in aanmerking komen zouden per 1 januari 2021 allemaal maandelijks 300 euro krijgen.

Maar die wetswijziging is controversieel verklaard vanwege het demissionaire kabinet. Tot er een nieuw kabinet is, zouden gemeenten het bedrag zelf al kunnen verhogen, maar dat gebeurt nog weinig. “Hoewel de regeling controversieel is verklaard, roepen we gemeenten op om niet af te wachten en hun rol hierin op te pakken”, zegt staatssecretaris Wiersma.

(Bron en volledig artikel NOS)
Mensen met een beperking blijven achter in de arbeidsparticipatie

Mensen met beperking zijn in de crisis harder getroffen, dan mensen zonder beperking. Zij blijven achter in de arbeidsparticipatie. Dit blijkt uit de arbeidsparticipatiemonitor van het UWV en een aantal andere rapporten. Deze zijn recent verschenen en geven inzicht in hoe het mensen met een beperking vergaan is op de arbeidsmarkt tijdens corona. Om te zorgen dat de ongelijkheid op werk niet nog groter wordt, ziet Ieder(in), netwerk voor chronisch zieken en mensen met een beperking, een aantal concrete taken voor de overheid.

Het UWV monitort de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking. En rapporteert jaarlijks hoe vaak mensen met een beperking aan het werk zijn, komen en blijven. Het achter blijven op de participatie heeft meerdere redenen: het betreft veelal mensen met tijdelijke contracten die zijn stopgezet en daarnaast werken mensen met een beperking vaker in sectoren die hard zijn getroffen. Ook is het voor veel mensen met een beperking die de arbeidsmarkt betreden moeilijk om een baan te vinden.

Gemeenten en het UWV kregen tijdens de coronacrisis nieuwe taken, namelijk het uitvoeren van de economische steunmaatregelen. Ook waren er meer verzoeken om reguliere ondersteuning, als gevolg van de stijgende werkloosheid, schulden en armoedeproblematiek. Inspectie SZW onderzocht de gevolgen hiervan en ziet vooral risico’s voor de hulp die wordt geboden aan diegenen met een grotere ondersteuningsbehoefte.

(Bron en volledig artikel: de Zorgkrant)
Kamerbrief: Laat niemand achter bij heropenen samenleving

Afbeelding van David Cray via Pixabay

De versoepelingen zijn mooi, maar houd oog voor de groepen met een kwetsbare gezondheid, zoals mensen met een beperking of chronische ziekte. Voorkom dat deze groepen achterop raken terwijl de samenleving weer open gaat. Ieder(in), netwerk voor chrinisch ziekeb en mensen met een beperking, doet deze oproep aan de Tweede Kamerleden en het kabinet.

Vanaf 26 juni gaat de samenleving snelle versoepelingen tegemoet, waarbij de anderhalve meter afstand de belangrijkste norm blijft. Voor de meeste mensen is de heropening van de samenleving een opluchting en een belangrijke stap naar normalisering.

Er zijn echter ook gezinnen met mensen met een kwetsbare gezondheid die nog niet gevaccineerd zijn of niet gevaccineerd kunnen worden. Zij zien zich ook nu geconfronteerd met veel onzekerheid over hun veiligheid, onder meer vanwege de delta-variant van het virus. Velen zullen nog voorzichtiger worden. Er is het reële risico dat zij zich uit angst voor besmetting verder terugtrekken van deelname aan de samenleving.

Ieder(in) vraagt de Kamerleden en het kabinet scherp oog te blijven houden voor mensen met een kwetsbare gezondheid, onder wie veel mensen met een beperking of chronische aandoening. Juist tegen de achtergrond van de versnelde versoepelingen moeten we alert zijn op wat zij nodig hebben om zo veel als mogelijk het gewone leven op te pakken en op gelijke voet deel te kunnen nemen aan de heropende samenleving.

(Bron en volledig persbericht: Ieder(in))

 
Deelname aan de samenleving voor mensen met een beperking de afgelopen vier jaar weinig verbeterd

Mensen met een beperking doen minder naar wens en vermogen mee in de samenleving dan mensen uit de algemene bevolking. Sinds 2016 is dit weinig verbeterd. Wanneer mensen aangeven het zelf belangrijk te vinden om te participeren op specifieke deelgebieden in de samenleving, is het verschil in participatie tussen mensen met een beperking en de algemene bevolking kleiner.

Foto door Marcus Aurelius via Pexels

Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in samenwerking met het Trimbos-instituut en de Patiëntenfederatie Nederland. Op 20 november 2020 heeft minister Van Ark de Tweede Kamer geïnformeerd met een brief over de voortgang van het programma ‘Onbeperkt meedoen!’, waar het Nivel-onderzoek deel van uitmaakt.

Tussen 2016 en 2019 is de deelname aan de samenleving onderzocht op negen deelgebieden, zoals dagelijks buitenshuis komen en het ontmoeten van vrienden. Op de helft van deze gebieden bleef de participatie van mensen met een beperking en de algemene bevolking stabiel. Op een aantal punten is het verschil met de algemene bevolking echter toegenomen. Dit zien we bijvoorbeeld bij het gebruik van buurtvoorzieningen door mensen met een lichamelijke beperking en het hebben van (on)betaald werk door mensen met een verstandelijke beperking of psychische aandoening. Daarentegen is de deelname aan verenigingsactiviteiten en/of cursussen verbeterd voor mensen met een psychische aandoening ten opzichte van de algemene bevolking.

Meer participatie wanneer mensen het belangrijk vinden
Wanneer mensen met een beperking het belangrijk vinden om te participeren op specifieke deelgebieden, doen zij ook daadwerkelijk meer mee. We zagen dat het verschil met de algemene bevolking kleiner was wanneer mensen met een beperking aangaven het belangrijk te vinden om mee te doen op het betreffende deelgebied. Dit zien we bijvoorbeeld bij het gebruik van openbaar vervoer in 2019: van de mensen die het openbaar vervoer belangrijk vinden maakte tachtig procent van degenen met een lichamelijke beperking en drieëntachtig procent van degenen uit de algemene bevolking hier daadwerkelijk gebruik van. In de totale groep mensen met een lichamelijke beperking was dit zestig procent en in de algemene bevolking zeventig procent.

Wens om meer mee te kunnen doen
De helft van de ondervraagde mensen met een lichamelijke beperking gaf in 2019 aan dat zij goede mogelijkheden hebben om te leven zoals zij dat willen. Dit is een afname sinds 2016, toen dit twee derde was. In de algemene bevolking was dit hoger en stabiel rond de tachtig procent. Er is dus ruimte voor verbetering om de participatie van mensen met een beperking aan te laten sluiten bij hun behoeften.

(Bron en volledig artikel Nivel)