1

Geneesmiddel Trodelvy niet in basispakket

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) zal het geneesmiddel Trodelvy voor triple-negatieve borstkanker niet opnemen in het basispakket verzekerde zorg. De prijs die de leverancier vraagt voor het middel staat volgens het advies van het Zorginstituut niet in verhouding tot de gezondheidswinst die het oplevert; daarvoor is een korting van 75% nodig. De leverancier is niet bereid gebleken om deze korting te bieden.

Omdat de onderhandelingen tussen het ministerie en de leverancier van Trodelvy (stofnaam: sacituzumab govitecan) niet zijn geslaagd, zal het geneesmiddel niet worden opgenomen in het basispakket. In de onderhandelingen is gebleken dat de leverancier niet bereid is om te voldoen aan het advies van het Zorginstituut. Mocht de leverancier alsnog bereid zijn om tot aan aanvaardbare prijsafspraak te komen, dan is minister Kuipers bereid om zijn besluit te heroverwegen.

Solidariteit onder druk

De uitgaven aan de zorg stijgen hard. Om de solidariteit in ons vergoedingsstelsel nu en in de toekomst te kunnen waarborgen, is het noodzakelijk om geneesmiddelprijzen en -uitgaven te beteugelen. Zo kan het dus gebeuren dat een geneesmiddel wel gezondheidswinst oplevert, maar dat die gezondheidswinst niet in verhouding staat tot de prijs die ervoor gevraagd wordt en er dus geen sprake is van doelmatige zorg. Met het afsluiten van het integraal zorgakkoord is het des te meer duidelijk geworden dat er soms scherpe afwegingen gemaakt moeten worden over waar onze collectieve financiële middelen voor worden ingezet.

Trodelvy is een geneesmiddel voor een bepaald type borstkanker, triple-negatieve borstkanker. Dit middel kan worden ingezet nadat patiënten minstens twee eerdere lijnen van behandeling met geneesmiddelen hebben gehad en deze geen effect meer hebben. Patiënten die in dit stadium behandeld worden, worden niet meer beter. Door een behandeling met Trodelvy leven patiënten gemiddeld nog 5,4 maanden langer.
In Nederland zouden er naar verwachting per jaar 139 patiënten behandeld worden met Trodelvy. Het middel kost gemiddeld € 68.707 per patiënt. Daarmee zouden de uitgaven aan Trodelvy oplopen tot € 9,6 miljoen per jaar.

Geneesmiddelensluis

Trodelvy is eind 2021 in de zogeheten sluis voor dure geneesmiddelen geplaatst. Zorginstituut Nederland heeft Trodelvy daarna voor de inzet bij triple-negatieve borstkanker beoordeeld en adviseerde de minister Trodelvy alleen op te nemen in het basispakket als er met de leverancier van Trodelvy minimaal 75% korting op de prijs zou worden overeengekomen. De 75 procent korting is nodig om op een kosteneffectieve prijs uit te komen. Bij een lager kortingspercentage leidt de vergoeding van Trodelvy impliciet tot verdringing van zorg die meer kosteneffectief is.

“Minister Ernst Kuipers: “Ik had natuurlijk erg graag gezien dat de leverancier akkoord was gegaan met een maatschappelijk aanvaardbare prijs, zodat het middel opgenomen had kunnen worden in het basispakket. Helaas is dat niet gebeurd. Het dilemma is dat dit geneesmiddel wel gezondheidswinst oplevert, maar die gezondheidswinst niet in verhouding staat tot de prijs die ervoor gevraagd wordt en er dus geen sprake is van doelmatige zorg. Ondoelmatige uitgaven  aan een geneesmiddel betekent dat er minder geld beschikbaar is voor andere belangrijke onderdelen van de zorg. Dat is niet de kant die ik op wil.”

(Bron: Rijksoverheid)
Kabinet wil ‘onbewezen’ zorg uit basispakket schrappen, versobering op komst

Als het aan zorgminister Ernst Kuipers ligt worden bepaalde medische behandelingen geschrapt uit het basispakket met door de zorgverzekeraar vergoede zorg. Het gaat om zorg die wetenschappelijk aantoonbaar niet aan de kwaliteitseisen voldoet of ondoelmatig is. Dit staat in het concept van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) dat in handen is van de NOS.

Foto: Fonkelzorg

Volgens gezondheidseconomen leidt het akkoord onafwendbaar tot een versobering van de ouderenzorg.

Het schrappen van de ‘onbewezen’ zorg is onderdeel van een bredere strategie om de instroom van patiënten te beperken, nu en in de toekomst. Er is immers niet genoeg personeel om de verwachte explosie aan zorgvraag adequaat aan te pakken.

Het kabinet wil niet dat in de toekomst nog meer mensen in de zorg gaan werken dan nu het geval is. Voorkomen moet worden dat de zorg als het ware het schaarse personeel steelt van andere sectoren. Daarnaast moet het zorgbudget binnen de perken blijven.

Om de hoge werkdruk voor het zorgpersoneel af te bouwen wil het kabinet vooral de vraag naar zorg afremmen. In het akkoord wordt nog niet concreet hoe dat doel moet worden bereikt.

Wel is duidelijk dat de digitalisering van zorg verlichting moet brengen. Als fysiek contact tussen zorgverlener en patiënt niet noodzakelijk is gebeurt dat niet meer.

(Bron en verder lezen: NOS)
Oproep om vitamine D in basispakket te houden

Vitamine D moet vergoed blijven in het basispakket. Dat vinden ANBO en andere ouderenorganisaties, diverse patiëntenorganisaties en de apothekers. Genoeg vitamine D binnenkrijgen is voor onder anderen ouderen erg belangrijk om vitaal te blijven.

Foto door Pavel Danilyuk via Pexels

Het Zorginstituut heeft geadviseerd om vitamine D niet langer te vergoeden via het basispakket. De Tweede Kamer praat er volgende week donderdag over. In een brief aan de Kamer dringen ANBO en de andere organisaties erop aan om dit advies niet te volgen.

Vitamine D is belangrijk voor het behoud van sterke botten en een sterk gebit. Een tekort kan leiden tot onder meer botontkalking. Voor de meeste mensen is een lage dosering voldoende en die is via de drogist te krijgen. Maar zo’n anderhalf miljoen Nederlanders krijgen een hoge dosering op recept. En die wordt nu nog vergoed via het basispakket.

Juist de meest kwetsbare patiënten zullen worden getroffen als vitamine D uit het basispakket wordt gehaald. Apothekers zien dat mensen een middel niet meer nemen als ze het zelf moeten gaan betalen, vooral niet als ze al hoge zorgkosten hebben of een laag inkomen.

Extra druk

Op termijn kan het besluit om vitamine D niet meer te vergoeden juist leiden tot extra zorgkosten, omdat meer mensen bijvoorbeeld botten breken door een tekort aan vitamine D. Dat betekent ook een grotere druk op de wijkverpleging, mantelzorg en revalidatiezorg.

In de brief aan de Kamer vragen ANBO en de andere organisaties om eerst goed uit te zoeken wat de gevolgen zullen zijn als de hoge dosering vitamine D uit het basispakket verdwijnt.

LEES HIER DE BRIEF AAN DE KAMER

(Bron en meer informatie: ANBO)
Vitamine D uit basispakket treft 1,5 miljoen mensen

Het Zorginstituut Nederland heeft aan de minister geadviseerd om per 2023 alle vitamine D-geneesmiddelen – al dan niet in combinaties – uit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) te verwijderen. Hierdoor krijgen ruim 1,5 miljoen patiënten deze middelen niet meer vergoed. Dat schrijft de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

De Gezondheidsraad adviseert bij grote groepen in de bevolking vitamine D-suppletie. Vitamine D3 (colecalciferol) en calcium hebben onder meer een plaats bij de preventie van osteoporose en botbreuken. Calcium is nodig voor de aanmaak van botweefsel en vitamine D3 verbetert de opname van calcium in het lichaam. In 2019 is een aantal vitamine D-geneesmiddelen uit het GVS gehaald. Dit betrof de middelen waarvoor (bijna) gelijkwaardige geneesmiddelen of voedingssupplementen als zelfzorgmiddelen vrij verkrijgbaar zijn. Dit resulteerde in een afname van het aantal gebruikers van vergoede varianten. Patiënten die vitamine D wel bleven gebruiken, gingen dat of zelf betalen of stapten over naar een (duurder) middel dat wel uit het basispakket vergoed werd.

Vanwege dit uitwijkgedrag en stijging van de totale uitgaven, heeft het Zorginstituut Nederland de minister nu geadviseerd om de vergoeding van alle vitamine D-geneesmiddelen te stoppen. Ditzelfde advies meldt ook dat de vergoeding van andere middelen in het GVS waarvan ook een zelfzorgvariant bestaat (zoals de protonpompremmers), heroverwogen zouden moet worden.

Uitgaven

In 2021 verstrekten openbare apotheken aan ruim 1,5 miljoen mensen een vergoedbaar vitamine D-geneesmiddel, al dan niet in een combinatiepreparaat. De totale uitgaven voor deze middelen bedroegen € 115 miljoen, dus gemiddeld € 76 per patiënt per jaar. Vitamine D wordt gebruikt door een aantal kwetsbare patiëntengroepen. Zo ontvingen 293.000 mensen, zo’n 20% van de gebruikers, vitamine D in een medicijnrol, een hulpmiddel bij ordeningsproblemen bij vooral oudere mensen.
Verder worden bewoners van wijken met de laagste sociaal-economische status (SES) onevenredig hard getroffen. Het gemiddeld gebruik van vitamine D ligt in deze wijken 1,8 keer hoger ten opzichte van wijken met de hoogste sociaal-economische status. Bij mensen met een laag inkomen resulteert het niet vergoeden van zorg vaker tot lager zorggebruik en minder therapietrouw door zorgmijding.

In 2021 gemiddeld meer verstrekkingen vitamine D in wijken met lage SES

Gemiddeld aantal verstrekkingen vergoede vitamine D-geneesmiddelen per inwoner per SES categorieën (in 2021)

Gemiddeld aantal verstrekkingen vergoede vitamine D-geneesmiddelen per inwoner per SES categorieën (2021)

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.
Zijn medicijnen het nieuwe wondermiddel tegen zwaar overgewicht?

Obesitasartsen krijgen meer mogelijkheden om patiënten met zwaar overgewicht te behandelen. Een eerste medicijn wordt vergoed en twee andere middelen worden beoordeeld. Zijn medicijnen het nieuwe wondermiddel tegen overgewicht?

Als Jacqueline Joppe (59) uit Vianen uit eten ging, was ze daar al dagen van tevoren mee bezig. Wat kon ze eten? Wat zou ze moeten laten staan? Want sinds haar tienerjaren is het voor de zorgbestuurder een strijd om op gewicht te blijven. ,,Ieder jaar kwam er weer wat bij, terwijl ik heel goed weet wat gezond is en altijd sportief ben geweest.”

Op een zeker moment woog Joppe 117 kilo. Ondanks haar lengte van 1.80 meter was dat veel te zwaar. ,,Het lukte om op eigen kracht veel af te vallen en terug te gaan naar 85 kilo. Maar toch woog ik vorig jaar weer 107 kilo.” Door haar drukke baan is het soms lastig om genoeg structuur in de dag te brengen. Ze had dagen dat ze nauwelijks at en het ‘s avonds inhaalde. ,,Ik at niet super slecht, maar er slopen bepaalde gewoontes in. Dan at ik toch elke avond een toastje.”

(Bron en verder lezen: PZC)
Meer mensen kiezen voor alleen een basisverzekering, zonder aanvullende pakketten

Voor overstappers blijkt het steeds aantrekkelijker om een zorgverzekering te nemen met een hoog eigen risico. Ook kiezen meer mensen voor alleen een basisverzekering, zonder aanvullende pakketten. Dat blijkt uit de eerste voorlopige cijfers van een aantal vergelijkingssites. 

Tot en met 31 december was het mogelijk om je oude zorgverzekering op te zeggen. Hoeveel mensen dat deden is nog onduidelijk, maar grote vergelijkingssites kunnen al wel de eerste trends schetsen: mensen die overstapten van zorgverzekering kozen vaker voor een vrijwillig verhoogd eigen risico, namen minder aanvullende verzekeringen en sloten vaker een polis af bij een goedkoper label in plaats van het hoofdmerk, zien Independer en Poliswijzer.nl.

Daarmee lijkt het voor veel overstappers interessant om zo voordelig mogelijk uit te zijn. Ben Woldring, van Poliswijzer.nl, onderschrijft dat: ,,Mensen zijn bezig met besparen. Juist in deze tijd waar veel zaken duurder worden, kijken we hoe we kunnen besparen op zaken die goed te overzien zijn. Daar is dit een onderdeel van”, zegt hij.

(Bron en volledig artikel AD)
Oproep: Fysiotherapie in basispakket, voor chronisch zieken en herstel na corona

Fysiotherapie voor patiënten die herstellen van corona moet vergoed worden uit het basispakket van de zorgverzekering. Dat schrijven Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en KBO-PCOB in een brief aan de Tweede Kamer. Die vergadert vandaag over het basispakket van de zorgverzekering in 2021.

“Helaas kan een deel van de patiënten met corona niet rekenen op een voorspoedig herstel. Er zijn inmiddels richtlijnen voor zorgverleners over welke zorg het beste kan worden ingezet. De zorg uit deze richtlijnen is daarmee nog geen verzekerde zorg. Dat leidt tot frustratie. Ten aanzien van fysiotherapie vinden wij dat alle patiënten herstellende van corona tot nader besluit van de minister moeten kunnen rekenen op vergoeding uit het basispakket, zoals dat ook voor andere mensen met een chronische aandoening geldt”, aldus de brief.

Fysiotherapie

In de brief wordt ook aandacht gevraagd voor mensen met een chronische aandoening of beperking: zij hebben veel baat bij fysiotherapie. Maar de toegang via het verzekerde pakket is complex en roept in de praktijk veel vragen op. Het zou, aldus de brief, een belangrijke stap zijn als effectief bevonden fysiotherapie uit de basisverzekering wordt vergoed. Maar de weg die nu wordt bewandeld, duurt wel heel lang. “Om mensen die chronische fysiotherapie nodig hebben tegemoet te komen pleiten we voor het voorlopig halveren van het aantal behandelingen chronische fysiotherapie dat voor eigen rekening komt van 20 naar 10.”

De briefschrijvers vragen de Kamer ook nog eens goed te kijken naar de rol van het eigen risico in de zorg en de eigen bijdrage die mensen voor sommige medicijnen of hulpmiddelen moeten betalen bij het kiezen van hun zorgverlener. De minister vraagt daarover advies van het Zorginstituut. De brief: “Wij zijn benieuwd naar dat advies en vragen ons of af of hierin ook breder gekeken kan worden naar de gevolgen van eigen betalingen op keuzes die mensen maken voor het al dan niet gebruik van zorg.” Tevens wordt opgemerkt dat verzekerden het onbegrijpelijk vinden dat voor zorg waarvoor een eigen bijdrage geldt, de kosten ook nog eens meetellen voor het eigen risico.

> Lees hier de brief aan de Tweede Kamer

(Bron en volledig artikel Patiëntenfederatie Nederland)
ReumaNederland: ‘Paracetamol 1000 mg, lage dosis vitamine D en kalktabletten weer in basispakket’

ReumaNederland wil dat paracetamol in de dosis 1000 mg weer via het basispakket wordt vergoed voor mensen die dit middel lang nodig hebben. Ook lage doseringen van vitamine D en verder kalktabletten moeten weer in het pakket komen voor deze groep, zegt de organisatie die opkomt voor reumapatiënten.

Sinds vorig jaar zitten bepaalde hoeveelheden paracetamol, vitaminen en mineralen niet meer in het pakket omdat mensen ze zelf kunnen kopen bij drogist of apotheker. Maar volgens onderzoeksinstituut Nivel deze week zijn er ongewenste effecten van de maatregel, zoals het in plaats van paracetamol voorschrijven van middelen met een “minder gunstig risicoprofiel”, die wel worden vergoed.

Vitamine D wordt vaker wordt voorgeschreven in week- of maand doseringen, die wel vergoed worden terwijl ze aanzienlijk duurder zijn. Calcium wordt vaker voorgeschreven in een combinatiepreparaat.

Patiënten praten weinig met arts of apotheek over de veranderingen, waarvan de gevolgen dus niet altijd goed in de gaten worden gehouden. Behalve dat er keuzes worden gemaakt voor te vergoeden en soms duurdere middelen, is de ontwikkeling dus ook niet veilig. Het Nivel zag zelfs dat een klein deel van de mensen maar met de middelen ophoudt.

(Bron en volledig artikel Nationale Zorggids)
Geneesmiddelen Yescarta en Lynparza tegen lymfeklierkanker en eierstokkanker opgenomen in het basispakket

(Bron: Medicalfacts.nl)
De geneesmiddelen axicabtagene ciloleucel (merknaam Yescarta) en olaparib (merknaam Lynparza) komen in het basispakket. Minister Van Rijn (Medische Zorg) heeft met succes onderhandeld over de prijs van axicabtagene ciloleucel. Het geneesmiddel richt zich op de behandeling van patiënten met bepaalde vormen van lymfeklierkanker en wordt vanaf 1 mei 2020 vergoed. Olaparib is goedgekeurd voor de behandeling van patiënten met een bepaalde vorm van eierstokkanker en wordt vanaf 16 april 2020 opgenomen in het basispakket.

Minister Van Rijn: “Het is goed nieuws dat patiënten nu toegang krijgen tot deze middelen. Door de onderhandeling over het geneesmiddel axicabtagene ciloleucel zijn de kosten voor deze behandeling fors lager. Het blijft natuurlijk jammer dat hier langdurige onderhandelingen met de fabrikant voor nodig zijn.”

Door de prijsafspraken wordt het middel axicabtagene ciloleucel vanaf 1 mei 2020 voor een specifieke groep patiënten met lymfeklierkanker vergoed uit het basispakket. De afspraken gelden tot en met 2021.

Lees hier het hele artikel!