1

Huisartsenpost in weekend telefonisch vaak slecht bereikbaar

PERSBERICHT

Wie op een zaterdagavond dringend een huisarts nodig heeft, moet gemiddeld 9 minuten wachten tot de dienstdoende huisartsenpost de telefoon opneemt. Bij 10 procent van de huisartsenposten bedraagt de gemiddelde wachttijd zelfs 25 minuten of langer. Dit blijkt uit onderzoek van klantcontactbeheerder Interswitch.

In het onderzoek zijn alle Nederlandse huisartsenposten op twee verschillende zaterdagavonden gebeld. De wachttijd blijkt per regio flink te verschillen. Zo bedraagt de gemiddelde wachttijd in Amsterdam maar liefst 50 minuten, terwijl je in andere regio’s direct iemand aan de lijn krijgt.

Provinciale verschillen

Op provinciaal niveau scoort Flevoland het slechtst met een gemiddelde wachttijd van 19 minuten. Ook in de provincies Friesland, Noord-Brabant en Limburg ligt de gemiddelde wachttijd flink boven het Nederlandse gemiddelde van 9 minuten. Daarentegen bedraagt de gemiddelde wachttijd in Drenthe slechts drie minuten, in Zeeland één minuut en in Groningen is er zelfs helemaal geen wachttijd.

Barrières tijdens het bellen

Uit het onderzoek blijkt ook dat veel huisartsenposten door middel van een welkomstboodschap en/of keuzemenu barrières creëren om aan de lijn te blijven. Bijvoorbeeld door te benadrukken dat de patiënt mogelijk zelf de kosten voor het gesprek en de eventuele afspraak zal moeten betalen, of door de beller te verplichten om een BSN-nummer in te voeren.

De volledige onderzoeksresultaten staan op: https://www.interswitch.nl/onderzoek-bereikbaarheid-huisartsenposten/

(Bron: Interswitch)
Tegemoetkoming zorgpremie chronisch zieken: tot ruim 1000 euro verschil per gemeente

PERSBERICHT
Mensen met een handicap of chronische ziekte maken vaak hoge zorgkosten. Sinds 2015 kunnen zij bij hun gemeente aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming. Voor deze tijd werd deze vergoeding landelijk geregeld en was die voor iedereen gelijk. Maar zeven jaar na de decentralisatie zijn er grote verschillen per gemeente ontstaan. Het bedrag kan oplopen tot ruim 1000 euro op jaarbasis, blijkt uit onderzoek van Independer. 193 gemeenten communiceren zelfs helemaal niks online over een eventuele tegemoetkoming, maar blijken die soms wel degelijk te hebben. 
 

De zorgpremies voor 2023 zijn fors gestegen. Uit onderzoek van Independer blijkt dat gezinnen honderden euro’s meer aan hun verzekering gaan betalen. Gemeenten komen chronisch zieken en gehandicapten tegemoet in deze kosten. Het bedrag mag de gemeente zelf bepalen. Het directe gevolg hiervan zijn enorme verschillen op lokaal niveau. Van de gemeenten die wel een geldbedrag noemen op de website, varieert de maximale jaarlijkse tegemoetkoming van €80 in Maastricht tot wel €1.095 euro in Amsterdam.

“Chronisch zieken hebben erg vaak compensatie nodig om zo de hoge zorgkosten te kunnen betalen. Het aanbieden van een gemeentepolis, een collectieve verzekering die de gemeente regelt, is niet altijd een oplossing. Uit onderzoek blijkt dat mensen met een chronische ziekte of handicap vaak niet durven overstappen naar een andere verzekering. Ze zijn bang bij de nieuwe verzekeraar bepaalde medicatie niet meer vergoed te krijgen”, aldus Independer zorgexpert Bas Knopperts.

Ook voorwaarden verschillen sterk

Ook zijn er grote verschillen per gemeente over wie er nu precies aanspraak kan maken op de tegemoetkoming. Personen met een handicap of chronische ziekte moeten kunnen aantonen dat ze meerkosten hebben door hun aandoening. Bovendien is er een inkomensgrens, maar ook die is per gemeente weer anders.

In bijvoorbeeld Middelburg, Venray en Wassenaar is deze 110% van de bijstandsnorm. In andere gemeenten, zoals Arnhem, Ede en Den Haag, krijg je nog een compensatie bij 150% van de bijstandsnorm. Waar je de vergoeding precies voor mag gebruiken, verschilt ook weer per gemeente. Bij de ene plaats plaats mag je die inzetten ter compensatie van het eigen risico, terwijl dat in de andere gemeente puur bedoeld is voor aantoonbare meerkosten.

Regelingen onduidelijk in 193 gemeenten

Voor mensen die meerkosten maken als gevolg van een chronische ziekte of handicap is het vaak erg moeilijk om informatie te vinden over de tegemoetkoming. Zo wordt op de websites van meer dan de helft (193) van de gemeenten het bestaan van deze regeling zelfs niet eens genoemd. Grote gemeenten waar chronisch zieke burgers in het duister tasten, zijn onder andere Eindhoven, Gouda, Leiden en Alkmaar. Ook gebeurt het dat de regeling wel ergens op de website staat, maar niet terug te vinden is bij een overzicht met alle tegemoetkomingen bij een laag inkomen.

“Het zou goed zijn dat gemeenten hier veel duidelijker op hun websites over gaan communiceren. Het is vaak een groep die het geld erg goed kan gebruiken. Zeker in deze tijden dat alles al flink duurder wordt”, aldus Independer zorgexpert Bas Knopperts.

Zeventien gemeenten zeggen maatwerk te bieden, maar nergens op de website wordt vermeld op welk maximaal compensatiebedrag inwoners met hoge zorgkosten kunnen rekenen. In de overige 134 gemeenten is meer duidelijkheid. Hier wordt wél een geldbedrag genoemd waar mensen met een handicap of chronische ziekte aanspraak op kunnen maken.

(Bron en meer informatie: Independer)
1 op de 7 Nederlanders wil aanvullende zorgverzekering opzeggen

PERSBERICHT
Afgelopen weekend zijn de zorgverzekeraars met hun nieuwe premies voor 2023 gekomen. Het blijkt dat gezinnen maar liefst honderden euro’s per jaar meer gaan betalen. 1 op de 7 Nederlanders (14%) denkt er nu over om de aanvullende verzekeringen op te zeggen om zo kosten te besparen. 41% van deze groep verwacht ook zorg te gaan mijden. Dit blijkt uit representatief onderzoek van vergelijkingssite Independer uitgevoerd door Q&A Insight. Uit eerder onderzoek bleek al dat bijna de helft van de Nederlanders bang is de zorgpremie niet meer te kunnen betalen.

Als we uitgaan van alle 18-plussers in ons land, betekent dit dat 1,5 miljoen Nederlanders erover denken om hun aanvullende verzekering te schrappen. “Ik schrik enorm van dit aantal”, zegt Independer zorgexpert Mirjam Prins. “Een basisverzekering is verplicht in ons land, dus die moet je sowieso hebben. Voor aanvullende verzekeringen geldt dat niet. Natuurlijk is het altijd verstandig om te kijken of je niet te uitgebreid bent verzekerd. Verwacht je volgend jaar naar de tandarts of fysiotherapeut te gaan? Dan kan een aanvullende verzekering echt wel lonen. Het uitstellen van zorg kan op de lange termijn erg nadelig zijn.”

Kosten voor ouders met jonge kinderen stijgen met 360 euro

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd met hun ouders. Als gezin betaal je dus alleen voor de twee volwassenen. Stel, je kiest voor het verplichte eigen risico van 385 euro, een aanvullende tandartsverzekering (met vergoeding tot 250 euro) en fysiopakket met zes behandelingen. Dan lopen de extra kosten voor het gezin in 2023 op met 360 euro per jaar. “Dit is natuurlijk een enorme stijging in een tijd dat alles al fiks duurder wordt. Vergeet alleen niet dat kinderen onder de 18 jaar ook met jouw aanvullende verzekering gratis zijn meeverzekerd. Als jij geen aanvullende verzekering hebt, dan hebben zij die dus ook niet. Dat kan in de papieren lopen als jouw kind bijvoorbeeld een beugel moet”, aldus Independer expert Prins.

Wordt je kind 18 jaar? Dan gaat je zoon of dochter vanaf dat moment zorgpremie betalen. Vanaf die leeftijd ben je namelijk verplicht om in elk geval een basisverzekering te hebben. Je 18-jarige kan zelf een zorgverzekering kiezen, of dezelfde verzekering houden als de ouders. Doordat de zorgpremies flink stijgen in 2023, lopen de kosten voor dit gezin heel fors op. Ten opzichte van vorig jaar is een gezin met een 18-jarige namelijk maar liefst 600 euro meer kwijt op jaarbasis.

Alleenstaand of samenwonend stel

Een jonge alleenstaande of een samenwonend stel kiest vaak voor enkel een basisverzekering met het hoogste vrijwillig eigen risico van 885 euro. Per persoon stijgen de kosten in 2023 met 19 euro per maand, wat uitkomt op ruim 227 euro per jaar. Als samenwonend stel ben je dus 455 euro meer kwijt per jaar aan de zorgverzekering. Mirjam Prins: “In ruil voor een verhoogd eigen risico krijg je korting op de zorgpremie. We zien dat die korting in 2023 afneemt ten opzichte van vorige jaren. Dit betekent dat het voordeel van een hoger eigen risico lager wordt. Ook dit moet je weer goed vergelijken ten opzichte van andere verzekeraars.”

Stijgingen in basisverzekering en aanvullende pakketten

De premies stijgen flink. In 2023 ga je tussen de 3,75 euro en 9,30 euro per maand meer betalen voor de basisverzekering. Het gaat hier om de naturapolis, dat is de meest afgesloten basisverzekering. “Doordat ook de collectieve korting van meestal 5 procent op deze verzekering vervalt, zijn collectief verzekerden extra de klos. Dit zorgt voor de grootste stijging in jaren”, aldus Mirjam Prins zorgexpert van Independer.

Uit analyse van Independer blijkt dat er weinig verschillen zijn in de inhoud van de aanvullende pakketten voor tandarts en fysiotherapie. De veranderingen zitten vooral in de zorgpremie. Bij ongeveer de helft van alle aanvullende verzekering stijgt de premie ten opzichte van dit jaar. De hoogte hiervan verschilt sterk per pakket. Zo zijn er zeer lichte stijgingen, zoals 0,30 cent per maand voor Menzis ExtraVerzorgd 1. Maar ook stijgingen van meerdere euro’s per maand, zoals 5 euro voor Nationale Nederlanden Pakket Jij & Pubers.

(Bron en meer informatie: Independer)
Indoor navigatie-app weer stap dichterbij

Je weg vinden in een openbaar gebouw is met een visuele beperking vaak een grote uitdaging. Hoe fijn zou het zijn om hier een betrouwbaar hulpmiddel voor te hebben op je eigen mobiele telefoon? Bartiméus, organisatie voor mensen met een visuele beperking, werkt hard aan de ontwikkeling van een indoor navigatie-app, waarmee je zelfstandig en veilig je weg kunt vinden in bijvoorbeeld een stationshal, museum of ziekenhuis. Paul de Nooij van het innovatieteam van Bartiméus vertelt er meer over.

‘Voor het navigeren in een gebouw bestaan er nog geen goede, betrouwbare hulpmiddelen,’ aldus Paul. ‘Wij zijn nu een app aan het ontwikkelen die heel gebruiksvriendelijk moet worden. Deze app moet ervoor zorgen dat je niet meer afhankelijk bent van anderen in een publiek gebouw en dat je niet meer kunt verdwalen. De virtuele geleidelijn is een voorloper van deze app, een zogenaamd prototype, waar we nu op doorontwikkelen.’

Het is een app voor je mobiele telefoon en je kunt geleid worden via trillingen, geluid en beeld. Paul: ‘De app is te gebruiken door mensen met, maar ook zonder visuele beperking. Denk bijvoorbeeld aan mensen die laaggeletterd of dyslectisch zijn, of het om andere redenen prettig vinden om te kunnen vertrouwen op indoor navigatie.’

Testen

Op dit moment zijn er vier organisaties die zich bij dit project hebben aangesloten en waar we op locatie aan het testen zijn: het Rijksmuseum in Amsterdam, het Diakonessenhuis in Utrecht, het Prorail station in Arnhem en het AFAS Experience Center in Leusden. Paul: ‘Met de app kun je je plaats bepalen, waar ben ik in het gebouw? Je kunt er ook mee verkennen: wat zit er in mijn directe nabijheid? En je kunt er een route mee plannen: waar wil ik naartoe? Een pilotgroep van mensen met een visuele beperking test de app nu in de praktijk. De feedback die de testgebruikers ons geven, is heel belangrijk. We richten ons in eerste instantie op slechtzienden, om de techniek vervolgens ook af te stemmen op de behoeften van blinde mensen.’

3D scanner in een openbaar gebouw

Behoefte

Dit project wordt mogelijk gemaakt met steun van de AFAS Foundation en het Bartiméus Fonds. Bartiméus is op zoek naar meer publieke gebouwen die mee willen doen. Ook gaan we graag bij organisaties langs om van hen te horen wat zij van een dergelijke app verwachten. De doelgroep geeft aan vooral behoefte te hebben aan indoor navigatie in ziekenhuizen, winkelcentra, musea en stations.

Doorontwikkelen

Paul: ‘We zitten in de fase van finetunen, want begin volgend jaar willen we een eerste versie uitbrengen die op mobiele telefoons te gebruiken is. Die eerste versie, een zogenaamde MVP, dat staat voor Minimum Viable Product, moet je zien als een startpunt om te kijken of we aansluiten bij de behoeften van de gebruikers. We willen hiermee zoveel mogelijk leren van de bevindingen van gebruikers. Vervolgens hopen we de app te kunnen doorontwikkelen tot een nauwkeurig en betrouwbaar hulpmiddel, voor iedereen die behoefte heeft aan navigatie in een publiek gebouw.’

(Bron en meer informatie: Bartiméus)

 
Bewegen met chronische pijn

Persbericht ME/CVS-Stichting
Zaterdag 12 februari 2022 organiseert de ME/CVS-Stichting samen met de FES (Fibromyalgie en Samenleving) en de Whiplashstichting Nederland een online themadag. Deze dag staat in het teken van: Bewegen met chronische pijn.

Bewegen is voor iedereen gezond. Juist ook als je ME/CVS hebt. Starten hiermee is niet altijd even makkelijk. Pijn en vermoeidheid helpen zeker niet mee. Tijdens deze online bijeenkomst spreken professionals over bewegen als je chronische pijn hebt.

Een ochtend om je te informeren, inspireren en hopelijk te activeren om in beweging te komen én te blijven met ME/CVS.

  • Een bewegingswetenschapper gaat de wetenschappelijke kant van bewegen belichten. Hij geeft een theoretische onderbouwing van het belang van bewegen. Wat is bewezen effectief bewegen voor chronische pijnpatiënten?
  • Een fysiotherapeut, dhr. M.C. (René) Zegers belicht in zijn presentatie welke vormen van bewegen geschikt zijn voor mensen met fibromyalgie/ME/CVS en hoe je dat het beste kunt inpassen in het dagelijks leven.
  • Natuurlijk gaan we ook aan de slag met bewegen. In een workshop maak je kennis met een vorm van bewegen die je wellicht aanspreekt en kunt oppakken.

De voorbereidingen zijn in volle gang. Houd onze website en social media in de gaten voor meer informatie. Abonneer je tevens op onze nieuwsbrief!

Ben jij erbij? Meld je hier aan!

De bijeenkomst is alleen online bij te wonen. Aanmelden is voor leden gratis. Ben je geen lid? Dan zijn de kosten €5,-.